O nama

Kabinet za govorno – jezičnu komunikaciju

Vlasnica: Sonja Maletić, prof. defektolog-logoped

aparat2

Godine 1981.diplomirala sam na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, studijsku grupu oštećenje govora – oštećenje sluha i stekla stručni naziv profesor defektolog – logoped.

Radno iskustvo u stručnom defektološkom i logopedskom radu bilo je osnova za otvaranje privatnog logopedskog kabineta (drugi takve vrste u Hrvatskoj) koji posluje od 1997. godine.

Dugogodišnji rad s djecom i odraslima omogućio mi je uspostavljanje uspješne suradnje s dječjim vrtićima (DV Ciciban i DV Bjelovar) i školama (OŠ Kloštar Podravski) gdje sam uključena kao vanjski stručni suradnik. Također surađujem s Udrugom osoba oštećena sluha Bjelovarsko – bilogorske županije. Članica sam Hrvatskog logopedskog društva i predsjednica Podružnice HLD-a središnje Hrvatske. Redovito polazim stručne simpozije, seminare i edukacije u svrhu proširenja znanja vezano uz struku.

 Bavimo se:

  • prevencijom,
  • dijagnostikom,
  • terapijom poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije djece i odraslih,
  • pripremom djece za školu te
  • savjetovanjem roditelja.