Za roditelje

Savjeti za roditelje (Kliknite na sliku za detalje)

Savjeti za roditelje
(Kliknite na sliku za detalje)

U sklopu privatnog logopedskog kabineta Sonje Maletić savjetujemo roditelje djece s poteškoćama glasa, te jezično–govorne komunikacije bez obzira jesu li ona uključena u terapiju kod nas ili ne.

Rad s djecom i odraslima je individualan u trajanju od:

  • 30 minuta,
  • 45 minuta i
  • 60 minuta.
Kliknite na sliku za kontaktKliknite na sliku za kontakt