Terapija poremećaja neverbalne komunikacije

Terapija poremećaja neverbalne komunikacije obuhvaća:  

  • teškoće u svladavanju čitanja i pisanja (disleksija i disgrafija),
  • teškoće u usvajanju matematičkih vještina (diskalkulija).

Disleksija i disgrafija (Kliknite na sliku za detalje)

Disleksija i disgrafija
(Kliknite na sliku za detalje)

Diskalkulija (Kliknite na sliku za detalje)

Diskalkulija
(Kliknite na sliku za detalje)