Terapija poremećaja verbalne komunikacije

Terapija poremećaja verbalne komunikacije obuhvaća:

  • dvojezičnost (bilingvizam),
  • poremećaje glasa (afonija – nemogućnost govora i disfonija – promuklost),
  • nepravilan izgovor glasova (dislalija),
  • poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost),
  • zaostajanje u razvoju govora i jezika obzirom na dob,
  • teškoće govora i jezika djece oštećena sluha,
  • afazije kao posljedice inzulta (moždanog udara).

U nastavku klikom na slike možete pročitati više o najčešćim poremećajima.

Dvojezičnost  (Kliknite na sliku za više detalja)

Dvojezičnost
(Kliknite na sliku za više detalja)

 

Dislalija (Kliknite na sliku za više detalja)

Dislalija
(Kliknite na sliku za više detalja)

Mucanje (Kliknite na sliku za više detalja)

Mucanje
(Kliknite na sliku za više detalja)

Brzopletost (Kliknite na sliku za više detalja)

Brzopletost
(Kliknite na sliku za više detalja)