Prevencija i dijagnostika

Primjećujete li..?

Prevencija (Kliknite na sliku za detalje)

Prevencija
(Kliknite na sliku za detalje)

Vaše dijete ne razumije kad mu se obratite? Iako se čini da Vas razumije, Vaše trogodišnje dijete još nije progovorilo?

Dijagnostika (Kliknite na sliku za detalje)

Dijagnostika
(Kliknite na sliku za detalje)

Iako bi se već trebalo izražavati kraćim, jednostavnim rečenicama Vaše dijete u dobi od 3 do 4 godine kaže mjau (umjesto riječi mačka) ili brum-brum (umjesto auto)?
Vaše dijete Vas razumije i govori, ali je gotovo nerazumljivo osobama koje nisu članovi obitelji?
Vaše dijete pogrešno izgovara neke glasove ?
Vaš predškolac često kaže nešto poput “dva ljuda” ili “Idem u kreveta”?
Čini se da Vaš mali školarac sporije/teže od svojih vršnjaka savladava vještinu čitanja i pisanja i/ili školsko gradivo uopće?
Ako je Vaš odgovor na bilo koje pitanje Da ili MOŽDA, potreban Vam je savjet logopeda.