Usluge

Usluge kojima se bavimo:

  • prevencija,
  • dijagnostika,
  • terapijama poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije djece i odraslih,
  • priprema djece za školu i
  • savjetovanjem roditelja.

Prevencija (Kliknite na sliku za detalje)

Prevencija
(Kliknite na sliku za detalje)

Dijagnostika (Kliknite na sliku za detalje)

Dijagnostika
(Kliknite na sliku za detalje)

Terapije (Kliknite na sliku za detalje)

Terapije
(Kliknite na sliku za detalje) 

Priprema za školu (Kliknite na sliku za detalje)

Priprema za školu
(Kliknite na sliku za detalje)

Savjeti za roditelje (Kliknite na sliku za detalje)

Savjeti za roditelje
(Kliknite na sliku za detalje)