Logoped i logopedija

Nauka koja se bavi govornim poremećajima naziva se LOGOPEDIJA, a stručnjak za govorne poremećaje LOGOPED.

Logopedija

  • Logopedija je lingvističko-pedagoško-medicinsko-rehabilitacijska nauka. Njezin zadatak je proučavanje prirode govornih poremećaja, pronalaženje uzroka njihovih nastajanja, usavršavanje terapeutsko-korekcijskih metoda i poduzimanje preventivnih mjera.

Logoped

  • Riječ logos je grčkog porijekla i znači govor, a riječ pedos znači dijete. Prema tome, logoped je osoba koja se bavi govorom djeteta.